WEBER.CZ

WEBER.CZ je volná skupina společností, které majetkově propojuje osoba Filipa Webera. Ve společnostech není pouhým investorem, ale aktivně se podílí na jejich řízení. Filip Weber se zaměřuje na vyhledávání odborníků, ze kterých staví výkonné pracovní kolektivy.

Společnosti skupiny WEBER.CZ si zakládají především na kvalitní práci s důrazem na dotahovaní práce do konce a na spokojených zákaznících.

Hlavním aktivem všech společností skupiny WEBER.CZ jsou jednotliví pracovníci – společníci a zaměstnanci. Každý jednotlivec je nedílnou součástí společnosti a jejich hlavními hodnotami jsou odborné znalosti, poctivost a pracovitost.

Žádná ze společností skupiny WEBER.CZ není příjemcem dotací z EU. Podle názoru Filipa Webera dotace kazí volnou hospodářskou soutěž a jsou základem pro korupci.

Skupina WEBER.CZ:

CompuNet s.r.o., založeno 2006 – počítačové sítě a jejich správa.

WEBER system s.r.o., založeno 1996 – strukturované kabeláže, výroba drátěných kabelových žlabů, vydavatelství.

Sirwisa a.s., založeno 2015 – vývoj software.

WEBER Invest a.s., založeno 2015 – obchody s akciemi.

JBP-E2 s.r.o., založeno 2017 – pronájem skladových prostor v Jeneč Business Park.

JBP-KW s.r.o., založeno 2012 – pronájem skladových prostor v Jeneč Business Park.

WI-2017 s.r.o., založeno 2017 – developer s pozemky pro skladové a výrobní haly.

Prodané společnosti:

PROCON a.s., založeno 1994 – developer s pozemky pro skladové a výrobní haly.

FW-consulting s.r.o., založeno 2011 – developer s pozemky pro skladové a výrobní haly.

Osobní stránky www.filipweber.cz